Acest anunt nu mai este disponibil.

Licitatie Ferma Agricola Maracineni - Buzau

Ramnicu Sarat, Buzau
428,544 EUR
0 EUR / mp

Caracteristici

  • Oferit de Persoana fizica

Descriere

Licitatie Ferma Agricola Maracineni (Buzau) – Pret redus cu 50% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare

Lichidatorul judiciar al APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Remus, nr. 1-3, et. 1, Camera E1.12, sector 3, dosar nr. 24981/3/2015 - Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilã, în temeiul prevederilor art. 154 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, cu aplicarea prevederilor art. 839, 840, 842, 844, 846 alin. (8), 847, 849 și 853 N.C.P.C. organizeazã licitaţie publicã cu strigare pentru valorificarea imobilului – SUBANSAMBLUL FUNCTIONAL „FERMA MARACINENI”, proprietate situata in intravilanul localitatii Capatanesti, comuna Maracineni, jud. Buzau, compusa din Teren intravilan in suprafata totala de 12.400 mp, avand numerele cadastrale: 22182 si 23242, Constructii industriale avand numerele cadastrale: 23242-C1, 22816-C1, 22816-C2, 22815-C1, 22817-C1, Alte constructii cu destinatie industriala si Bunuri mobile; din evaluarile efectuate de un evaluator autorizat membru ANEVAR a rezultat o valoarea de piață de 857.088 euro, fara TVA.

Pretul de incepere al licitatiei este de 428.544 euro, reprezentand 50% din valoarea de piata stabilita de evaluator.

Vânzarea va respecta Incheierea din Sedinta Publica de la 10.07.2020, a judecatorului sindic, din dosar nr. 24981/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, prin care s-a incuviintat valorificarea bunurilor debitorului APSA AGRISTORE PRIME SITE S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Remus, nr. 1-3, et. 1, Camera E1.12, sector 3, CUI RO 30866018 si nr. ONRC J40/12880/2012, conform prevederilor Codului de procedura civila.
Plata preţului va urma regimul juridic al Codului Fiscal.

Activul ce se vinde este grevat de sarcini. Conform dispoziţiilor art. 91 din Legea nr. 85/2014 cu aplicarea art. 775 Cod de procedură civilă, bunurile vândute vor fi dobândite de adjudecatar libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare, sau drepturi de retenţie de orice fel, ori măsuri asiguratorii.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului supus vânzării au obligaţia să anunţe lichidatorul judiciar înainte cu minim 5 (cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii.

Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Negru Voda, nr. 2, bl. C4, sc. 3, et. 6, ap. 86, sector 3.

Licitaţia se organizeazã pentru data de 19.05.2021, orele 15.00 si la data de 03.06.2021, orele 15.00 și va respecta prevederile art. 846 Cod de procedură civilă.

Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de adjudecare în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării ținându-se seama de garanția depusă în contul prețului. Nedepunerea prețului atrage aplicarea dispozițiilor art.849 C.p.c.
Date privitoare la vânzător și imobilul supus vânzării se pot obține zilnic între orele 09:00 – 15:00 de locul desfăşurării licitaţiei, tel./fax. 031.401.27.18, tel. mobil 723 .

Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea garanţiei de participare de 10% din preţul de pornire - respectiv 42.855 euro şi depunerea documentelor de participare la licitaţie conform celor prevăzuite în Caietul de sarcini.

Prezenta publicaţie de vânzare va fi afişată la sediul lichidatorului judiciar (locul desfasurare a licitatiei), la grefa Secţiei a VII-a Civile a Tribunalului Bucureşti, la Primăria Maracineni, si Primaria Sectorului 3 Bucuresti.

Anunţuri privitor la vânzare vor fi publicate prin intermediul mass media.

Proprietati similare

40,000 EUR Apartament 3 camere

Ramnicu Sarat, Buzau
  • 3 Camere

7,900 EUR Oferta !!! Imobil ultracentral Ramnicu Sarat

Ramnicu Sarat, Buzau

    Oferim spre inchiriere/vanzare imobil in suprafata totala de 1.273,6 mp, compus din S+P+2E, situat in zona ultracentrala a orasului Ramnicu Sarat, Str. Victorie…

49,999 EUR Apartament 2camere Dacia-1Mai

Ramnicu Valcea, Valcea
  • 2 Camere

350 EUR Inchiriez apartament cu 2 camere

Ramnicu Valcea, Valcea
  • 2 Camere

150 EUR Închiriez garsonieră Nord

Ramnicu Valcea, Valcea

    Închiriez garsonieră - zona Nord. - Confort 1; -Televizor, internet ; -etaj 4/4; - 28 m²; -piața agroalimentară Nord la 5 minute distanță, stație de autobuz ,…